Pageviews

Tuesday, April 12, 2011

नयाँ वर्ष



गाउँमा-
पूरै एक वर्ष भयो
अझै आइपुगेको होइन राजधानीबाट
झाडाबान्ताको ओखतिबाहक हेलिकप्टर
ओहो ! कति चाँडो आइपुगेछ नयाँ वर्ष
चाँपको हाँगामा ।

No comments:

Post a Comment