Pageviews

Tuesday, February 7, 2012

गीत

स्व.स्वप्निल स्मृति
मेरो मौनतालाई सुनीहेर ठूलो कोलाहल पाउँछौ
मेरो एकोहोरो भावमुद्रा पढ छताछुल्ल पाउँछौ

पढी आधा अंश पाठक हराएको कुनै किताब हुँ म
सुनी सुनी पनि नसुनिने उही मधुर आलाप हुँ म
मेरो थकानमा भयानक एउटा हलचल पाउँछौ
मेरो एकोहोरो भावमुद्रा पढ छताछुल्ल पाउँछौ

उघारेर वर्षौँ खुल्लै छाडिएको एक दैलो हुँ म
तिम्रो प्रतीक्षामा हर कठिनाइमा खुलेयाम छु म
मेरो एक्लोपनमा पस आफूलाई असरल्ल पाउँछौ
मेरो एकोहोरो भावमुद्रा पढ छताछुल्ल पाउँछौ

No comments:

Post a Comment